1 / 10
Motor Classic d'Avià
Vaig imaginar-me l'escena de tres senyors tornant al matí d'una festa elegant. Imaginé la escena de tres señores volviendo por la mañana de una fiesta elegante.
2 / 10
Associació Juvenil de Diables de la Nit
Esperant Godot. Esperando a Godot.
3 / 10
Penya Blaugrana d'Avià
Dos fans al temple del Barça. Dos fans en el templo del Barça.
4 / 10
Caramelles i drac a la piscina d'Avià.
5 / 10
Coral Santa Maria d'Avià
La Divina Comedia. La Divina Comèdia.
6 / 10
Gent Gran d'Avià
Al seu calendari hi ha festes. En su calendario hay fiestas.
7 / 10
Banda de música d'Avià
Música al paisatge. Música en el paisaje
8 / 10
Sac I Ganxo Grup d'Havaneres
La metafoto
9 / 10
Unió Esportiva d'Avià
Banqueta i sol. Banquillo y sol.
10 / 10
Esplai d'Avià

SENSE AND FERVOR 

-Reason and Passion-


This is a commission from the Avià Town Council and Konvent-Zero.


While work supposedly dignifies us, we also know that work isn't everything. Recreational activities are vital as well as a fundamental pillar of social cohesion and the transmission of culture and identity.

The outdoor exhibition "Sense and Fervor" highlights the entities and associations of the town of Avià, as well as the diversity and coexistence of existing interests.

Artist Lucía Herrero has worked through self-representation and participatory photography to reinterpret the existing imagery, transcending the dichotomy between work and leisure—between reason and passion. 

This turns Avià into a fantastic stage, creating a unique visual legacy that, once again, becomes an act of collective recognition of our inherent values.


CORDURA Y ARREBATO


Este es un encargo del Ayuntamiento de Avià y Konvent-Zero

Aunque el trabajo supuestamente nos dignifica, también sabemos que el trabajo no lo es todo. Las actividades de esparcimiento son vitales a la vez que constituyen un pilar fundamental de cohesión social y de transmisión cultural e identitaria. 

La exposición al aire libre Seny i Rauxa pone en valor las entidades y asociaciones del pueblo de Avià así como la diversidad y convivencia de las aficiones existentes. 

La artista Lucía Herrero ha trabajado, a través del juego de la autorrepresentación y la fotografía participativa, la reinterpretación del imaginario existente superando la dicotomía entre trabajo y ocio -entre la cordura y el arrebato-, convirtiendo a Avià en un plató fantástico y generando un legado visual único que se convierte, un año más, en un acto de reconocimiento colectivo a los valores de lo que es propio.

SENY I RAUXA


Aquest és un encàrrec de l'Ajuntament d'Avià i Konvent-Zero.

Tot i que el treball suposadament ens dignifica també sabem que la feina no ho és tot. Les activitats d’esbarjo son vitals alhora que constitueixen un pilar fonamental de cohesió social i de transmissió cultural i identitària.

L’exposició a l’aire lliure Seny i Rauxa posa en valor les entitats i associacions del poble d’Avià així com la diversitat i convivència de les aficions existents. 

L’artista Lucía Herrero ha treballat, a través del joc de l’autorepresentació i la fotografia participativa, la reinterpretació de l’imaginari existent superant la dicotomia entre feina i lleure -entre el seny i la rauxa-, convertint Avià en un plató fantàstic i generant un llegat visual únic que esdevé, un any més, un acte de reconeixement col·lectiu als valors del què és propi.

•    •    •

Comissariat per Rosa Cerarols – Konvent
Iniciativa de l’Ajuntament d’Avià
Assistència de Stefano Raggio

•    •    •

FOTOS

•    •    •

VIDEOS, GIFS Y DEMÁS EXPERIMENTOS

Aquí podéis ver secuencias de movimiento. Pequeñas intrusiones teatrales de la vida misma.

Penya Blaugrana d'Avià

Dos fans al temple del Barça / Dos fans en el templo del Barça.

Caramelles 

Caramelles i drac a la piscina d'Avià.

Motor Classic d'Avià

Vaig imaginar-me l'escena de tres senyors tornant al matí d'una festa elegant.

Imaginé la escena de tres señores volviendo por la mañana de una fiesta elegante.

Unió Esportiva d’Avià

Esplai d'Avià

Esplai d'Avià

Penya Blaugrana d'Avià

Gent Gran d'Avià

En su calendario hay fiestas / Al seu calendari hi ha festes

Gent Gran d'Avià

Fin de fiesta.

Agrupació Teatral Avianesa.

Agrupació Teatral Avianesa.

Centre d’Estudis d’Avià

Y sus libros.

Banda de música d'Avià

Ateneu d’Avià

Els segadors / Los segadores

Societat de caçadors d’Avià

Coral Santa Maria d'Avià

Cop de Pedal d’Avià

Unió Esportiva Avià

Sac i Ganxo Grup d’Havaneres

Associació Juvenil de Diables de la Nit

•    •    •

MAKING OF - EL VIAJE